Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

07

02.08-30.09

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

26.08-23.09

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

08.08-05.09

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

12.08-09.09

Thứ 2-6

13.30-16.45

Siêu cấp tốc

16

03

05.08-26.08

Thứ 2-6

08.00-12.00

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

23.08-30.10

Thứ 4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

19.08-16.09

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

05.08-30.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

10

02

19.08-30.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

01.08-28.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

Trình độ

Lớp

Số buổi

Stuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

10

05.07-10.09

Thứ 3,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

15.07-09.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

08.07-02.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Cấp tốc

20

04

08.07-02.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

15.07-09.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Siêu cấp tốc

16

03

01.07-22.07

Thứ 2-6

13.00-17.00

 

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

10

09.07-15.09

Thứ 3

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

20

04

03.07-30.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

01.07-26.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

15.07-09.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Siêu cấp tốc

16

03

01.07-22.07

Thứ 2-6

13.00-17.00

Luyện thi B2

Cấp tốc

20

04

26.07-22.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

15.07-09.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Siêu cấp tốc

16

03

01.07-22.07

Thứ 2-6

08.00-12.00

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

10

02

01.07-12.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

01.07-26.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất