Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi A2

Cấp tốc

20

05

13.07-07.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

27.07-21.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

03

01.07-22.07

Thứ 4,6

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

20

04

13.07-07.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

27.07-21.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

05

07.07-07.08

Thứ 3-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

10

03

13.07-03.08

Thứ 2,5

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

15

03

06.07-24.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

13.07-31.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

20.07-07.08

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

27.07-14.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi chứng chỉ DSDII

Tiêu chuẩn

10

05

07.07-07.08

Thứ 3,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

10

04

13.07-12.08

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

15

04

13.07-06.08

Thứ 2,3,5,6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

05

06.07-07.08

Thứ 2,5,6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

05

21.07-22.08

Thứ 3,4,7

13.30-16.45

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

06.07-29.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

13.07-05.08

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

Khóa

Lớp

Số buổi

Số tuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

Luyện thi A2

Cấp tốc

20

05

15.06-16.07

Thứ 2-5

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

23.06-24.07

Thứ 3-6

13.30-16.45

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

03

01.06-22.06

Thứ 2,4

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

20

04

10.06-07.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

01.06-26.06

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

08.06-03.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

10

03

08.06-29.06

Thứ 2,4

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

15

03

12.06-02.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

11.06-01.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

29.06-17.07

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

01.06-19.06

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi Dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

01.06-24.06

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

08.06-01.07

Thứ 2-6

13.30-16.45

 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất