Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học Đại Học, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với ngành bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

07

01.03-15.04

Thứ 2,5,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

08.03-02.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

01.03-26.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

15.03-09.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

22.03-16.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

29.03-26.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

02.03-06.05

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

18

3.5

05.03-30.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

01.03-24.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

18

3.5

15.03-07.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

22.03-14.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

18

3.5

29.03-22.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

15.03-07.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

18

3.5

22.03-14.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

18

3.5

29.03-22.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

07

01.02-26.03

Thứ 2,5,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

24.02-23.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

01.02-09.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

22.02-19.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

22.02-19.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

01.02-19.04

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

18

3.5

26.02-23.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

01.02-05.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

22.02-17.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

01.02-22.03

Thứ 2,4,6

13.30-16.45

-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất