Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

            Trình độ

Lớp

Số buổi

Stuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

B1

Cấp tốc

20

4

18.02-15.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2

Cấp tốc

20

4

11.02-08.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

B1

Tiêu chuẩn

20

7

11.02-27.03

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

4

14.02-13.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

4

11.02-08.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

4

18.02-15.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

B2

Tiêu chuẩn

20

7

11.02-27.03

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

4

18.02-15.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

4

11.02-08.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

STK

Cấp tốc

10

2

25.02-12.03

Thứ 2,3

Thứ 5,6

08.15-11.30

 

            Trình độ

Lớp

Số buổi

Stuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

B1

Cấp tốc

20

4

09.01-12.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2

Cấp tốc

20

4

28.01-01.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

B1

Tiêu chuẩn

20

10

24.01-09.04

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

20

4

07.01-01.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

4

14.01-15.02

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

4

21.01-22.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

B2

Tiêu chuẩn

20

10

08.01-21.03

Thứ 3,5

18.00-20.30

Cấp tốc

20

4

07.01-01.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

4

14.01-15.02

Thứ 2-6

13.30-16.45

STK

Cấp tốc

10

2

03.01-16.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất