Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi A2

Cấp tốc

20

04

20.04-19.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

27.04-26.05

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

05

29.04-01.06

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

29.04-28.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

06.04-05.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

13.04-12.05

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

20.04-19.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

27.04-26.05

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

07

06.04-22.05

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

29.04-28.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

28.04-27.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

06.04-05.05

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

13.04-12.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

20.04-19.05

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

20.04-15.05

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

 

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

03

31.03-21.04

Thứ 3,6

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

20

04

26.03-23.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

30.03-27.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

23.03-20.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

29.03-02.06

Thứ 3

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

10

03

23.03-13.04

Thứ 2,4

Thứ 7

18.00-20.30

14.30-17.00

Cấp tốc

20

04

23.03-20.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

30.03-27.04

Thứ 2-6

14.30-17.00

Cấp tốc

20

04

26.03-23.04

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

05

30.03-04.05

Thứ 2-5

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

23.03-16.04

Thứ 2-6

08.15-11.30

 
 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất