Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lớp

Số buổi

Số tuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

10

02.12-07.02

Thứ 4

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Cấp tốc

20

04

07.12-04.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

14.12-11.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

04

21.12-18.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

28.12-25.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

14.12-24.02

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

18

3.5

07.12-30.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

14.12-07.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

18

3.5

24.12-19.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

14.12-07.01

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

21.12-14.01

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

 

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi A2

Cấp tốc

20

04

09.11-04.12

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

17.11-18.12

Thứ 3-6

13.30-16.45

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

10

29.11-03.02

Thứ 4

CN

18.00-20.30

08.30-11.00

Tiêu chuẩn

20

07

13.11-28.12

Thứ 2,5,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

19.11-16.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

10

11.11-18.01

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

18

3.5

05.11-30.11

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

27.11-22.12

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi chứng chỉ DSDII

Tiêu chuẩn

10

05

23.11-23.12

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

15

04

16.11-10.12

Thứ 2,3,5,6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

4.5

16.11-15.12

Thứ 2-5

08.15-11.30

Cấp tốc

18

4.5

24.11-23.12

Thứ 3-6

13.30-16.45

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi A2

Cấp tốc

20

05

19.10-19.11

Thứ 2-5

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

27.10-27.11

Thứ 3-6

13.30-16.45

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

03

02.10-23.10

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

20

04

05.10-30.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

12.10-06.11

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

10

05

05.10-04.11

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

15

04

05.10-28.10

Thứ 2-5

13.30-16.45

Cấp tốc

15

04

13.10-05.11

Thứ 3-6

08.15-11.30

Luyện thi chứng chỉ DSDII

Tiêu chuẩn

10

05

02.10-03.11

Thứ 3,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

15

05

02.10-04.11

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

15

05

01.10-03.11

Thứ 3,5
CN

18.00-20.30
08.30-11.00

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

18

3.5

05.10-28.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

18

3.5

19.10-11.11

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

 

-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất