Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

20

07

09.09-23.10

Thứ 2, 4

CN

18.00-20.30

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

25.09-22.10

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

05

03.09-30.09

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

05

09.09-04.10

Thứ 2-6

13.30-16.45

Siêu cấp tốc

16

08

16.09-08.11

Thứ 2-6

08.00-12.00

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

20

07

04.09-18.10

Thứ 4, 6 CN

18.00-20.30

13.30-16.45

Cấp tốc

20

05

25.09-22.10

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

20

05

09.09-04.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

10

02

03.09-18.09

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

20

04

30.09-25.10

Thứ 2-6

13.30-16.45

Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

04

01.10-22.10

Thứ 2,4,6

18.00-20.30

Cấp tốc

15

03

07.10-25.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

14.10-01.11

Thứ 2-6

13.30-16.45

 

Cấp tốc

15

03

21.10-08.11

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi B2

Cấp tốc

15

03

07.10-25.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

14.10-01.11

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

28.10-15.11

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

10

02

07.10-18.10

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

28.10-15.11

Thứ 2-6

08.15-11.30

 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất