Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

05

03.02-06.03

Thứ 2,6

18.00-20.30

Cấp tốc

15

03

12.02-03.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

24.02-13.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

03.02-21.02

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi B2

Tiêu chuẩn

10

05

23.02-24.03

Thứ 3
CN

18.00-20.30
08.30-11.00

Tiêu chuẩn

10

05

19.02-23.03

Thứ 2,4

18.00-20.30

Cấp tốc

15

03

20.02-11.03

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

03.02-21.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

15

03

24.02-13.03

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

Khóa

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

Luyện thi B1

Tiêu chuẩn

10

05

02.01-17.02

Thứ 2,5

18.00-20.30

Cấp tốc

15

03

02.01-05.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

06.01-07.02

Thứ 2-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

13.01-14.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Luyện thi B2

Cấp tốc

15

04

16.01-25.02

Thứ 3-6

13.30-16.45

Cấp tốc

15

03

06.01-07.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

Cấp tốc

15

03

13.01-14.02

Thứ 2-6

13.30-16.45

Luyện thi dự bị ĐH

Cấp tốc

15

03

02.01-05.02

Thứ 2-6

08.15-11.30

 

 

-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất