Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

30

15

06.04-19.07

Thứ 2

CN

18.00-20.05

08.30-10.35

Tiêu chuẩn

30

15

14.04-25.07

Thứ 3

Thứ 7

18.00-20.05

14.30-16.35

A1.3

Tiêu chuẩn

15

15

29.04-05.08

Thứ 4

18.00-20.30

A1.4

Tiêu chuẩn

15

15

28.04-04.08

Thứ 3

18.00-20.30

 

Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

30

15

23.03-05.07

Thứ 2

CN

18.00-20.05

08.30-10.35

Tiêu chuẩn

30

30

28.03-17.10

Thứ 7

14.30-16.35

A1.4

Tiêu chuẩn

15

15

31.03-07.07

Thứ 3

18.00-20.30

 

 

 
-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất