Đối tượng của khóa học là những bạn có nhu cầu du học nghề, làm việc và định cư tại Đức.
Chương trình học phù hợp nhất với nghề bạn chọn, giúp bạn chinh phục mục tiêu nghề nghiệp.
Chú trọng kỹ năng giao tiếp- điều kiên tiên quyết phát triển sự nghiệp.

Nội dung đang cập nhật.

            Trình độ

Lớp

Số buổi

Stuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

A1.1

Tiêu chuẩn

15

7

04.03-24.04

Thứ 2,4

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

15

15

05.03-18.06

Thứ 3

18.00-20.30

 

            Trình đ

Lp

Sbui

Stuần

Thi gian hc

Ngày hc

Gihc

A1.1

Tiêu chuẩn

15

7

05.03-23.04

Thứ 3,5

18.00-20.30

A1.3

Tiêu chuẩn

15

15

10.03-16.06

CN

08.30-11.00

 

TRÌNH ĐỘ

LỚP

SỐ BUỔI

SỐ TUẦN

THỜI GIAN HỌC

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

A1.1

Tiêu chuẩn

15

15

24/02-02/06

CN

14:00-16:30

A1.3

Tiêu chuẩn

15

15

14/02-20/06

Thứ 5

18:00-20:30

A1.3

Tiêu chuẩn

15

15

23/02-01/07

Thứ 7

14:30-17:00

A1.4

Tiêu chuẩn

15

15

17/02-26/05

CN

14:30-17:00

            Trình độ

Lớp

Số buổi

Stuần

Thời gian học

Ngày học

Giờ học

A1.1

Tiêu chuẩn

15

15

13.02-29.05

Thứ 4

18.00-20.30

Tiêu chuẩn

15

15

22.02-31.05

Thứ 6

18.00-20.30

 

 

-->

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhân viên gọi điện tư vấn miễn phí sau khi đăng ký

Được cập nhật các ưu đãi dành cho học viện sớm nhất